Ana Sayfa Arduino Arduino Lcd Keypad ile Oyun Yapımı

Arduino Lcd Keypad ile Oyun Yapımı

10 min read
0
0
6,679

Herkese iyi çalışmalar arduino keypad ile bir proje yapalım 🙂 projemiz bir oyun projesi olucak oldukça kolay ve eglenceli bir proje

Neden Lcd Keypad ?

lcd keypad kullanmamızın amacı kablo bağlantılarından bizi kurtarması olacaktır. Ve bize bir gamepad havası verecektir.  Peki lcd kullanamazmıyız kullanırız hatta hiç bir kod değişimi yapmadan sadece 4 adet daha buton eklememiz gerekicek .

Lcd keypad ı mızı arduinomuza taktıktan sonra projemizin bağlantıları tamamdır.

şimdi kod kısmına geçelim 🙂

Kullanılan Mazemeler ve Fiyatları :

Arduino Uno                 (20 TL)

Lcd keypadsheild         (15 TL)

Kod :

#include <LiquidCrystal.h>
#include <LCDKeypad.h>

#define STATE_GAME 1
#define STATE_GAME_LOST 2
#define STATE_GAME_WON 3
#define STATE_MENU 0

#define KEY_UP 1
#define KEY_DOWN 2
#define KEY_RIGHT 0
#define KEY_LEFT 3
#define KEY_SELECT 5

int state = STATE_MENU;
int lcd_width = 16;

// Detect physical key press. Very neat, this board
// maps the 5 physical keys to 1 analog input! The
// mapping below lets us determine which key was pressed
int adc_key_val[5] ={
50, 200, 400, 600, 800 };
int adc_key_in;
int NUM_KEYS = 5;
int key = -1;
int oldkey = -1;

// the default timing interval of the game
int interval = 300;
long previousMillis = 0;

// define the player and starting position
String player_ship = “[=>”;
int player_position_y = 0;
int player_position_x = 1;

int number_of_enemies = 20;
// This defines the enemies if you want to build your level by hand.
// Below, these values will be overwritten by random values. But I
// wanted to leave this in so you can see how to define a level.
// Simply comment out the code below that fills in random the values.
int enemies_x[20] = {
16, 22, 27, 34, 38, 42, 47, 51, 54, 58, 65, 70, 74, 78, 83, 87, 91, 95, 99, 104};
int enemies_y[20] = {
1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0};

// the current difficulty setting of the game
int difficulty = 3;

LiquidCrystal lcd(8, 13, 9, 4, 5, 6, 7);

void setup()
{
// initialize the serial port
Serial.begin(9600);

// initialize the lcd screen
lcd.begin(16,2);

// clear the lcd screen and show the game startup text
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print(” Arduino Bey “);
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(” Oyun Baslasin !!”);

// seed the random number generator so we get different values every new run
// analog pin 1 should be a “fairly” random value because it is “floating”
randomSeed(analogRead(1));

// randomly generate the placement of the enemies so each game is different.
// first, make sure we start with at least the width of the lcd so no enemies
// are on the screen when we first launch. Also need to be sure we have at
// least the ship length between the enemies to be sure the game is solvable!
// COMMENT OUT THE BLOCK BELOW TO USE DEININED VALUES ABOVE
int accumulation = lcd_width;
for(int i=0; i<number_of_enemies; i++) {
// randomly pick a number between the ship’s length and 8
accumulation += random((player_ship.length()+1), 8);
enemies_x[i] = accumulation;
enemies_y[i] = random(0,2);
}

// show the startup text for 2 seconds
delay(2000);
}

void loop()
{
unsigned long currentMillis = millis();

// only do this after the defined interval has passed since the last time
if(currentMillis – previousMillis > interval) {

// remember when we do this block
previousMillis = currentMillis;

if(state == STATE_MENU) {
lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print(“Right a Bas”);
showDifficulty();
}
else if(state == STATE_GAME) {
// clear the screen and draw the player
lcd.clear();
lcd.setCursor(player_position_x, player_position_y);
lcd.print(player_ship);

// for each enemy
for(int i=0; i<number_of_enemies; i++) {
// move them to the left 1 space
enemies_x[i] = enemies_x[i] – 1;

// and draw them where they should appear
if(enemies_x[i] >= 0 && enemies_x[i] <= lcd_width) {
lcd.setCursor(enemies_x[i], enemies_y[i]);
lcd.print(“*”);
}

// check to see if any enemy touches the player, if so, GAME OVER!!!
if((enemies_x[i] <= player_position_x+player_ship.length())
&& (enemies_x[i] >= player_position_x)
&& (enemies_y[i] == player_position_y))
state = STATE_GAME_LOST;
}

// check to see if all enemies have been passed, if so, GAME WON!!!
if(enemies_x[(number_of_enemies-1)] < 0)
state = STATE_GAME_WON;
}
else if(state == STATE_GAME_LOST) {
lcd.clear();
lcd.setCursor(2, 0);
lcd.print(“OYUN BITTI”);
}
else if(state == STATE_GAME_WON) {
lcd.clear();
lcd.setCursor(3, 0);
lcd.print(“KAZANDIN!!!”);
}
}

// check for key presses on every cycle
// read the value from the sensor
adc_key_in = analogRead(0);
// convert into key press
key = get_key(adc_key_in);
// if keypress is detected
if (key != oldkey)
{
// we want to “debounce” the switch so we don’t get multiple presses
delay(50);
// read the value from the sensor
adc_key_in = analogRead(0);

// convert into key press
key = get_key(adc_key_in);
if (key != oldkey) {
oldkey = key;
if (key >= 0) {
// we have a valid key
if(key == KEY_DOWN) {
// this key has different functions based on the state of our game!
if(state == STATE_GAME) {
player_position_y = 1;
}
else if(state == STATE_MENU) {
if(difficulty < 4) {
difficulty = difficulty + 1;
interval = difficulty * 100;
}
}
}
else if(key == KEY_UP) {
// this key has different functions based on the state of our game!
if(state == STATE_GAME) {
player_position_y = 0;
}
else if (state == STATE_MENU) {
if(difficulty >= 2) {
difficulty = difficulty – 1;
interval = difficulty * 100;
}
}
}
else if(key == KEY_RIGHT) {
lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print(“Oyun basliyor…”);
delay(1000);
state = STATE_GAME;
}
}
}
}
}

// convenience method for displaying the difficulty
void showDifficulty() {
lcd.setCursor(0, 1);
if(difficulty == 1)
lcd.print(“Seviye : Cok Zor!”);
else if(difficulty == 2)
lcd.print(“Seviye : Zor”);
else if(difficulty == 3)
lcd.print(“Seviye : Normal”);
else if(difficulty == 4)
lcd.print(“Seviye : Kolay”);
}

// Convert ADC value to key number
int get_key(unsigned int input) {
int k;
for (k = 0; k < NUM_KEYS; k++) {
if (input < adc_key_val[k]) {
return k;
}
}
if (k >= NUM_KEYS)k = -1; // No valid key pressed
return k;
}

Kodu Arduinomuza yükledikten sonra işlem tamamdır hepinize iyi oyunlar dilerim 🙂

 

 

Buna Benzer Yazılar Göster !
Daha Fazlasını Yükle - Muhammed Ali Özen
Daha Fazla Göster -  Arduino

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bak Bakalım ?

Arduino ile Çizgi İzleyen Robot Yapımı

Merhaba arkadaşlar, Bu yazımızda 4 kanallı çizgi izleme sensörü ile çizgi izleyen robot ya…