RFID (Radyo Frekansı ile Kimlik Tanımlama) Teknolojisi her türlü ürünü RFID okuyucunun mesafesine göre tanımlamak ve izini sürmek için kullanılan bir teknoloji olarak adlandırılmaktadır.Dünyanın her tarafında buna ülkemizde dahil olmak üzere ucuz ve kullanımı kolay olması nedeniyle kullanılmaktadır.RFID Teknolojisi günümüzde bir çok alanda ve sektörde yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.

Bu sektörler genellikle otomotiv, akaryakıt, lojistik, perakendecilik, tarım, sağlık, ilaç, tekstil, finans, bankacılık, enerji, kamu, üretim, güvenlik, turizm gibi sıralanabilir. Bu sektörlerde RFID teknolojisi aktif ve yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.

RFID teknolojisini bir sisteme entegre edebilmek için temel olarak 5 unsura ihtiyaç vardır.Bunlar RFID etiket , RFID anten ,okuyucu , yazıcı ,programlayıcı, denetleyici , programlama donanımı olarak sıralanmaktadır. Bu unsurlar RFID Teknolojisinin olmazsa olmazlarıdır.

RFID Teknolojisinin 5 temel unsurundan bahsetmeye RFID etiketler ile başlayabiliriz.

RFID etiketler genelde içinde mikroçipin ve bu çipe bağlı antenin bulunduğu şekil ve ebat olarak farklılık gösteren RFID teknolojisinin uzuvlarından biridir. Bu etiketler tanımlanmak ve izin sürmek istediğimiz nesnenin üstüne ve içine yerleştirilerek genelde kullanılırlar.

Bu etiketlerde anten ve mikroçipin korunması için koruyucu bir tabaka vardır.Etiketin üzerinde bulunan antenin amacı etiket içinde bulunan mikroçipe yazılmış bilgileri okuyabilmek ve sistem ile gerekli iletişimi kurabilmektir. Bu işlev antenin RF sinyali algılaması ile yapılmaktadır.

Bunun dışında RFID etiketin okuma mantığına değinmek istiyorum. Etiketin okuma mantığı okuyucunun daha önceden belirlenmiş olan okuma alanına etiketin girmesiyle okuyucu bunu algılar ve içindeki her türlü bilgiyi hatta çipin kendi ID numarası da olmak üzere tüm bilgileri etiket okuyucununun kendi üzerinde bulunan anteni aracılığıyla okuyucuya gönderir.

RFID etiketler enerji alma şekline göre 3’e ayrılırlar. Bunlar aktif , yarı aktif ve pasiftir. Aktif RFID etiketler iletişim için yani okuma ve yazma işlemi için gerekli olan enerjiyi okuyucu üzerinden alırlar ama yarı pasif etiketlerde gelen sinyalden güç almayı bırakarak kendi güç kaynağı mevcuttur. Bunun dışında pasif etiketlerde vardır. Bunlarda ise haberleşme için gerekli olan enerjinin tamamını okuyucu üzerinden alır. Daha önce de bahsettiğim gibi okuyucunun mikroçiple iletişimi RFID etiket üzerinde bulunan antenin aracılılığıyla sağlanır.

Bunun yanı sıra hem okunup hem de yazılabilen etiketlerin okuma kapasitesi yazma kapasitesine göre daha da yüksektir. Aktif RFID etiketlerin de pasif RFID etiketlere göre daha geniş bir kapsama alanına sahip olduğundan bahsedebiliriz.

 

RFID etiketlerin içinde bulunan mikroçiplerin kendisine ait özel bir kimlik numarası vardır. Buna unique ID code denilmektedir. Bu kodun içine her türlü bilgi saklanabilinmektedir. Bu yüzden tanınmak ve izini sürmek istediğimiz nesnelerin her türlü bilgisini bu koda yazabiliriz.

 

 

Bunun yanı sıra RFID etiketlerin bir de kapasiteleri vardır. Bu kapasiteler genellikle ihtiyaca göre belirlenmektedir. Her türlü bilgi için genellikle 1K seviyesindeki bir bellek kapasitesi her türlü çözüme ulaştırmaktadır. Bu kadar yüksek kapasitesi çok gelebilir ancak ürünler için çok fazla bilginin yüklenmesi ya da tanımlama ve takip etmek gibi işlemlerde bilgilerin her an kaydedilmesi gerektiğinden dolayı bu denli yüksek kapasiteyle çözüme gidilmektedir.

RFID etiketler dışından bir de RFID okuyucular vardır. RFID okuyucular 3’e ayrılır. Bunlar elle taşınabilir , monteli ve sabit okuyuculardır. RFID okuyucuların temel özellikleri aslında etiketin için de mikroçipe kaydedilmiş bilginin okunup sisteme iletilmesidir. Temel işlevi bu şekildedir. Okuyucular da uluslararası standartlara göre üretilmektedirler. Bu standartlar ISO 14443 ve 15693’tür ve bu standartlara göre çalışmaktadırlar.

RFID okuyucuların okuma kapasitelerine de değinecek olursak birçok etkene bağlı olarak çalışırlar. Bunlar çipin frekansı, gücü, etiketin aktif ve pasif olması, antenin hassasiyeti, ortamda sıvı veya metal olup olmamasıdır

En son olarak da RFID yazıcılardan bahsetmek istiyorum. RFID yazıcılar okuyucular gibi birçok çeşidi mevcuttur. Bunlar sabit ve montelidir.

RFID yazıcılar genellikle etiketlerin mikroçiplerindeki bilgilerin kaydedilmesi , okunması ve de sonrasında güncellenmesi için kullanıldığı bilinmektedir.

RFID etiketin içindeki bilginin okunması görevinin dışında etiketin içindeki çipe bilgi yüklenmesi görevini de yapan yazıcılar mevcuttur.

Yazımı mevcut bir RFID sisteminin görünümü ile sonlandırmak istiyorum.

 

 

 

Buna Benzer Yazılar Göster !
Daha Fazlasını Yükle - Konuk Yazar
Daha Fazla Göster -  Gömülü Sistem

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bak Bakalım ?

Lazer İşleme Makinesi Yapımı

Merhaba arkadaşlar,bu projemizde sizlerle birlikte lazer işleme makinesi yapımını göreceği…